?!doctype html> 酒楼饭店加盟-酒店加盟|?/title> <meta name="keywords" content="酒楼饭店,酒楼饭店加盟,酒楼饭店费用多少?酒楼饭店加盟店排行榜,酒楼饭店q锁加盟" > <meta name="description" content="酒店加盟|,国内知名酒店招商加盟|站Q汇集了万余知名加盟q锁酒店品牌Q这里不仅有更详酒楼饭店加盟品牌介l,更有专业的酒楼饭店加盟资讯,Ƣ迎q大投资创业者前来挖掘致富商?> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <metaname="applicable-device"content="pc"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/css/style.css"> <script type="text/javascript" src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/js/jquery.js"></script> <link rel="canonical" href="http://www.atyowi.live/"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <div class="nc188_topbox"> <div class="nc188_top mainbox overflow"> <a class="logo" href="/"><img src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/images/logo.jpg" width="164" height="54"></a> <div class="ser"> <form name="formsearch" action="http://www.atyowi.live/plus/search.php"> <input type="hidden" name="q" value="0"/> <input type="text" name="q" id="search-keyword" class="Sinput1" value="输入加盟品牌" onBlur="if (value ==''){value='输入加盟品牌'}" onFocus="if (value =='输入加盟品牌'){value =''}"> <input type="image" src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/images/ss.jpg" class="Sinput2" width="110" height="40" onClick="return Checkfeedback();"> </form> </div> <ul class="x_icon overflow"> <li><a href="/"><img src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/images/x1.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>排行榜单</p></a></li> <li><a href="http://www.atyowi.live/jiameng/"><img src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/images/x2.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>品牌大全</p></a></li> <li><a href="http://www.atyowi.live/news/" ><img src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/images/x3.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>行业资讯</p></a></li> </ul> </div> </div> <div class="nc188_navbox"> <ul class="nav mainbox overflow"> <li class="cur_nav"><a href="http://www.atyowi.live">酒店加盟|?/a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/jiameng/' ><span>酒店加盟?/span></a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/xm/' ><span>酒店目</span></a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/news/' ><span>酒店资讯</span></a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/zhanhui/' ><span>酒店展会</span></a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/mrt/' ><span>酒店名h?/span></a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/baike/' ><span>酒店癄</span></a></li> </ul> </div> <div class="loc_box"> <ul class="nav mainbox overflow"> <p class="loc"><a href='http://www.atyowi.live/'>酒店加盟|?/a> > <a href='http://www.atyowi.live/jiameng/'>酒店加盟?/a> > <a href='http://www.atyowi.live/jiulou/'>酒楼饭店</a> > </p> </div> <div class="brand_188 mainbox overflow"> <div class="brandL"> <div class="brandL_t overflow"><p>加盟品牌</p> <div class="overflow"> </div></div> <ul class="brand188_mbLp"> <li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://uploads.qj.com.cn/images/72615/201811307168989.jpg" width="110" height="110" alt="朵丽c酒店加?></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a target="_blank" rel="nofollow">朵丽c酒店加?/a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0-100?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span><c style="font-size : 10px; color:black">明航酒店集团旗下_ֿ打造的音乐文化酒店-朵丽c酒店,以“音乐文化”ؓ核心主题Q以“轻奢空间”作为核心品以“格调服务”ؓ服务理念Q精心ؓ“自信、品呟뀁时”的商务_英Q提供多l度的精致商旅体验?酒店公共区定义ؓd休闲I间Q不局限于传统C交I间和酒店大堂的概念Q以音乐酒吧和潮咖啡馆的؜合空间呈玎ͼ成ؓq轻...</c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li> <li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3857.html" target="_blank" ><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FBC0F9598.jpg" width="110" height="110" alt="理县毕棚沟休闲山庄加?></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3857.html" target="_blank">理县毕棚沟休闲山庄加?/a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span><c style="font-size : 10px; color:black">毕棚沟休闲山?位于距离景区游客服务中心最q?传统的游客服务区---庄房村(又称七公桩)Q从成都{地的游客首日抵辄区入住,ơ日q?/c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3857.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3857.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3822.html" target="_blank" ><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/15009B481D3.jpg" width="110" height="110" alt="北京贵宾楼饭店加?></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3822.html" target="_blank">北京贵宾楼饭店加?/a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span><c style="font-size : 10px; color:black">北京贵宾楼饭店由北京首都旅游集团有限责Q公司和香港霍׃投资有限公司合资建造,地理位置独特Q毗ȝ城和天安门q场Q面向长</c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3822.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3822.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3821.html" target="_blank" ><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FD4FE849D.jpg" width="110" height="110" alt="黄石湖山庄加盟"></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3821.html" target="_blank">黄石湖山庄加盟</a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span><c style="font-size : 10px; color:black">黄石湖山庄坐落于黄矛_团城q技术开发区Q位于美丽的湖湖畔Q酒店交通便利,襉K大泉路,与武黄高速公路连通?黄石湖?/c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3821.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3821.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3806.html" target="_blank" ><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/15011DDBB48.jpg" width="110" height="110" alt="邹城国际饭店加盟"></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3806.html" target="_blank">邹城国际饭店加盟</a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span><c style="font-size : 10px; color:black">邹城国际饭店是一座集饮、客ѝ康乐、购物、会议、旅ؓ一体的星旅游涉外饭店。邹城国际饭店所处的邹城市是一座历史文化积淀</c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3806.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3806.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3793.html" target="_blank" ><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FEE641082.jpg" width="110" height="110" alt="鄂尔多斯饭店加盟"></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3793.html" target="_blank">鄂尔多斯饭店加盟</a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span><c style="font-size : 10px; color:black">鄂尔多斯饭店位于鄂尔多斯市市中心Q是由内蒙古格集团按四星标准兴徏的一座大型集饮、住ѝ娱乐、商务ؓ一体的豪华型涉外旅</c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3793.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3793.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3781.html" target="_blank" ><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FBFA2C09B.jpg" width="110" height="110" alt="承d峰饭店加盟"></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3781.html" target="_blank">承d峰饭店加盟</a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span><c style="font-size : 10px; color:black">酒店开业时?003q??5日,新近装修旉2009q?月,楼高16?Q客房L71_套)?位于承dJ华地段Q周围商厦林立,紧邻避暑山庄Q?/c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3781.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3781.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3722.html" target="_blank" ><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FD563961B.jpg" width="110" height="110" alt="武夷山大U袍山庄加盟"></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3722.html" target="_blank">武夷山大U袍山庄加盟</a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span><c style="font-size : 10px; color:black">武夷山大U袍山庄酒店是由南^市、武夷山市两U政府和厦门建发集团共同投资Q山庄占?30亩,共有101间套客房Q拥有桂园、兰园?/c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3722.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3722.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3720.html" target="_blank" ><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FBBE13C49.jpg" width="110" height="110" alt="北京农家院加?></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3720.html" target="_blank">北京农家院加?/a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span><c style="font-size : 10px; color:black">农家院已l成ZU旅怸态之一Q农安主要是以l营农家乐ؓ主,个体L形式出现Q让城市里的市民们到农村来吃农家饭、住农家?/c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3720.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3720.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3698.html" target="_blank" ><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FDE8ED433.jpg" width="110" height="110" alt="张掖业w鑫源农家乐加?></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3698.html" target="_blank">张掖业w鑫源农家乐加?/a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span><c style="font-size : 10px; color:black">张掖业w鑫源农家乐地处泽县Q位于丹霞景区门口对面,步行U?分钟可至景区Q位|便利,方便。丹霞地貌美丽壮观,属世界奇观?/c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3698.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3698.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li> </ul> <div class="dede_pages"> <ul class="pagelist"> <li class="thisclass">首页</li> <li class="thisclass">1</li> <li><a href='http://www.atyowi.live/jiulou/list_32_2.html'>2</a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/jiulou/list_32_3.html'>3</a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/jiulou/list_32_4.html'>4</a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/jiulou/list_32_5.html'>5</a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/jiulou/list_32_6.html'>6</a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/jiulou/list_32_7.html'>7</a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/jiulou/list_32_8.html'>8</a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/jiulou/list_32_9.html'>9</a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/jiulou/list_32_2.html'>下页</a></li> <li><a href='http://www.atyowi.live/jiulou/list_32_9.html'>末页</a></li> <li><span class="pageinfo">?<strong>9</strong>?strong>81</strong>?/span></li> </ul> </div> </div> <div class="brandR"> <div class="brandR1"> <div class="brandR_t overflow"> <p>默认排序</p></div> <ul class="brand188_mbRp"> <li><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3857.html"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FBC0F9598.jpg" width="236" height="215" alt="理县毕棚沟休闲山庄加? /></a> <span>理县毕棚沟休闲山?      <b style="color:red">10~20?/b></span></li> <li><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3822.html"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/15009B481D3.jpg" width="236" height="215" alt="北京贵宾楼饭店加? /></a> <span>北京贵宾楼饭?      <b style="color:red">10~20?/b></span></li> <li><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3821.html"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FD4FE849D.jpg" width="236" height="215" alt="黄石湖山庄加盟" /></a> <span>黄石湖山庄       <b style="color:red">10~20?/b></span></li> <li><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3806.html"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/15011DDBB48.jpg" width="236" height="215" alt="邹城国际饭店加盟" /></a> <span>邹城国际饭店       <b style="color:red">10~20?/b></span></li> <li><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3793.html"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FEE641082.jpg" width="236" height="215" alt="鄂尔多斯饭店加盟" /></a> <span>鄂尔多斯饭店       <b style="color:red">10~20?/b></span></li> <li><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3781.html"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FBFA2C09B.jpg" width="236" height="215" alt="承d峰饭店加盟" /></a> <span>承d峰饭店       <b style="color:red">10~20?/b></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="recommend"> <div class="recommend-top overflow"> <div class="nct_01 nct_06 overflow"><p>推荐目</p></div> <div class="recommend-change1">换一?/div> </div> <div class="et div1 show" style="display: block;"> <ul class="recommendC overflow"> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/2356.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/180727/4x8olbb9o952.png" alt="京宛N饮加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>京宛N饮加盟</p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/2356.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/2476.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/180727/8Zy0A62D70ZJ.jpg" alt="开元山庄加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>开元山庄加?/p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/2476.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/2361.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/180727/B4X7p29Fk5Ud.png" alt="开元名都大酒店饮加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>开元名都大酒店饮加盟</p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/2361.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/2374.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/180727/H2q02tJ46Gp0.png" alt="两江丽景饭店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>两江丽景饭店加盟</p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/2374.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/2358.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/180727/b8cyBVhV92Gb.png" alt="聚鼎轩酒楼加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>聚鼎轩酒楼加?/p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/2358.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> </ul> </div> <div class="et div2"> <ul class="recommendC overflow"> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/6091.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111504/de729e64-e6b1-4264-9a20-fd1324807bb5.jpg" alt="长安饭店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>长安饭店加盟</p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/6091.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/6089.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111504/ed022d00-d86f-43dc-87f6-7c11d7aff718.jpg" alt="长富宫饭店加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>长富宫饭店加?/p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/6089.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/6080.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111504/24ea6c8c-00fa-4260-90fc-4ba6119c2d5a.jpg" alt="沟冰川饭店加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>沟冰川饭店加?/p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/6080.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/6074.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111504/fdbcda95-de0e-4469-b63c-e0c6a7e9a674.jpg" alt="花园饭店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>花园饭店加盟</p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/6074.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/6067.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111504/1504CC99DD9.jpg" alt="上v和^饭店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>上v和^饭店加盟</p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/6067.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> </ul> </div> <div class="et div3"> <ul class="recommendC overflow"><li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3857.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FBC0F9598.jpg" alt="理县毕棚沟休闲山庄加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>理县毕棚沟休闲山庄加?/p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3857.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3822.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/15009B481D3.jpg" alt="北京贵宾楼饭店加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>北京贵宾楼饭店加?/p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3822.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3821.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FD4FE849D.jpg" alt="黄石湖山庄加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>黄石湖山庄加盟</p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3821.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3806.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/15011DDBB48.jpg" alt="邹城国际饭店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>邹城国际饭店加盟</p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3806.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3793.html" target="_blank"><img src="http://www.atyowi.live/uploads/allimg/111402/14FEE641082.jpg" alt="鄂尔多斯饭店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>鄂尔多斯饭店加盟</p><span></span></div> <a href="http://www.atyowi.live/jiulou/3793.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> </ul> </div> </div>?div class="footer"> <div class="mainbox"> <p class="fnav"><c style="font-size:20px; color:red">友情链接</c>:2046017086</p> <p></p> <div class="mes overflow"> <p class="fnav"> <a href="http://www.atyowi.live"><c style="margin-right: 25px; text-indent:150px;font-size : 20px" >酒店加盟|?/c></a><a href='http://www.atyowi.live/jiameng/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店加盟?/c></span></a> <a href='http://www.atyowi.live/xm/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店目</c></span></a> <a href='http://www.atyowi.live/news/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店资讯</c></span></a> <a href='http://www.atyowi.live/zhanhui/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店展会</c></span></a> <a href='http://www.atyowi.live/mrt/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店名h?/c></span></a> <a href='http://www.atyowi.live/baike/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店癄</c></span></a> </p> </div> <div class="mes overflow"> <a href="http://www.atyowi.live" class="logo2"><img src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/images/logo2.jpg" width="166" height="54"></a> <div class="mesc"> <p>Copyright©2005-2018 酒店加盟|?版权所?商务合作QQQ?8167658</p> <p>友情提示Q投资风险,多咨询打听、实地考察Q可降低风险Q我们仅作内容的展现者与搬运工, 各位投资者请注意鉴别风险Q本|站Ҏ资者的投资风险概不负法律责任!</p> </div> </div> </div> </div> <div class="b_top"><a href="#to-top" id="toTop" style="display: block;"><span id="toTopHover" style="opacity: 1;"></span></a></div> <!--q回头部文g--> <script type="text/javascript" src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/js/move-top.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/js/banner.js"></script><!--banner+top--> <script type="text/javascript" src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/js/jmtj.js"></script><!--/*加盟推荐品牌部分*/--> <script type="text/javascript" src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/js/swiper.min.js"></script><!--/*新品入驻*/--> <script type="text/javascript" src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/js/jquery.luara.0.0.1.min.js"></script><!--news_sroll--> <script type="text/javascript" src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/js/common.js"></script><!--rank--> <script type="text/javascript" src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/js/project.js"></script><!--change--> <script type="text/javascript" src="http://www.atyowi.live/templets/ncwang/js/jquery.luara.0.0.1.min.js"></script><!--news_sroll--> <script src='http://www.atyowi.live/templets/ncwang/js/zzsc.js' type="text/javascript"></script><!--热门标签--> <!--癑ֺl计--> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?9438906388b86af13b3f0cd02b8b3d30"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.atyowi.live/"><span class="STYLE1">p5</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>